Villkor för IT support på plats, via telefon eller fjärrstyrning online

Pris

200:- per påbörjad 15 minuters period inkl. moms (exkl. moms 160:-). Efter avdrag för RUT blir priset för en timmas IT Support enbart 400:-.

Begär kund support inom 4 timmar och vi är klara inom 4 timmar på plats gäller dubbla priset.
Begär kund support inom 6 timmar och vi är klara inom 6 timmar på plats gäller 50% prisökning.
Begär kund support inom 12 timmar och vi är klara inom 12 timmar på plats gäller 25% prisökning.

Transferavgift 15 minuter fram och tillbaka.

Fakturaavgift 29:-.

Teknikakuten tar betalt i tid för nedlagt arbete.

Avbokning

Vid avbokning 48 timmar eller mindre före bokad tid debiteras kunden 495:-.

Villkor för support-avtal

Avtalet innefattar IT support för privatpersoner eller företag via fjärrstyrning online, över telefon eller på plats i hemmet/jobbet.
Kunden har rätt till fri IT-support via telefon eller fjärrstyrning online. Supporten är tillgänglig från 08:00-18:00 helgfri måndag – fredag.
Det finns möjlighet att boka en tekniker i hemmet.
Kunden har rätt till ett nyhetsbrev varje månad via mail.

Avtalstid

Per månad löpande.

Uppsägning

Uppsägning av avtalet kan ske närsomhelst.
Uppsägningen ska ske skriftligen via mail eller per brev.

Pris och betalningsvillkor

Avgift för tjänsten är 99: -/månad inkl. moms för privatpersoner och 499:- inkl. moms per månad för företag.

Betalning av tjänst ska ske i förskott kvartalsvis med betalningsvillkor fjorton (14) dagar netto. Om betalning inte inkommit på förfallodagen har Teknikakuten rätten att skicka en betalningspåminnelse med påförd påminnelseavgift. Påminnelseavgiftens storlek är angiven på faktura.

Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen, med 2,00 % per månad från förfallodagen och fram tills dess att betalning fullgjorts.

Pris för support på plats 175:- (för avtalskund) per påbörjad 15 minuters period inkl. moms (exkl. moms 140:-). Efter avdrag för RUT blir priset för en timmas IT Support enbart 350:-.